TOTOVA PLOČA 13 - Ključevi Života i Smrti
Prebaci svesnost u sedište života. Zavrti ga i razdvoj na sever i na jug.
next
get this for your site