TOTOVA PLOČA 13 - Ključevi Života i Smrti
Jedan deo pošalji ka severu. Drugi ka jugu. Opusti im veze sa tvojim bićem. Naviše iz njihovih oblika zasijaće srebrna varnica, ka gore i naviše prema Suncu jutra, mešajući se sa Svetlošću, kao jedno sa svojim izvorom.
next
get this for your site