TOTVA PLOČA 11 - Ključ ka Gore i Dole
Reći ću ti sada misterije ciklusa koji se kreću u pokretima stranim ograničenom, jer beskrajni su oni van znanja čoveka. Znaj da ima devet od ciklusa; da, devet gore i četrnaest dole, kreću se u harmoniji ka mestu ujedinjenja što postojaće u budućem vremenu. Znaj da Gospodari Ciklusa su jedinice svesti poslate od drugih da sjedine Ove sa Svim. Najviše su One od svesti od svih Ciklusa, radeći u harmoniji sa Zakonom. Znaju Oni da vremenom svi će biti usavršeni, nemajući nikog ni gore ni dole, već sve Jedno u savršenoj Večnosti, harmoniji svega u Jedinstvu Svega.
next
get this for your site