TOTOVA PLOČA 8 - Ključ Misterije
Znaj ti, PSINE Barijera kreću se jedino kroz uglove i nikada kroz lukove prostora. Jedino kretanjem kroz lukove možeš im uteći, jer u uglovima oni goniće te. O čoveče, obrati pažnju na moje upozorenje; Ne tragaj da probiješ kapiju ka izvan. Malo tamo ih je koji su uspeli da prođu Barijere ka većem SVETLU što sja naviše. Jer znaj ti, čak i žitelji, tragaju za takvim Dušama da drže u svom ropstvu.
next
get this for your site