TOTOVA PLOČA 9 - Ključ Slobode Prostora
Dugo Ja posmatrao sam Svetlost-plamen, izlivajući se naviše iz Esencije Vatre, shvatajući da ŽIVOT jeste Red i da čovek je jedno sa vatrom.
next
get this for your site