Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 9 - Ključ Slobode Prostora

 

Počuj ti, O čoveče, slušaj moj glas,
učeći o Mudrosti i Svetlosti u ovom ciklusu;
učeći te kako da proteraš tamu,
učeći te kako da uneseš Svetlost u svoj život.

Pokušaj ti, O čoveče, da pronađeš veličanstvenu stazu
što vodi ka večnome ŽIVOTU poput SUNCA.
Iščupaj se iz vela tame.
Teži da postaneš Svetlost u svetu.
Načini od sebe posudu za Svetlost,
središte za Sunce ovog prostora.

Podigni svoje oči ka Kosmosu.
Podigni svoje oči ka Svetlosti.
Izgovaraj reči Žitelja,
ariju što priziva Svetlost.
Pevaj ti pesmu slobode.
Pevaj ti pesmu Duše.
Stvori visoku vibraciju
koja učiniće te Jednim sa Celinom.
Spoj se ceo sa Kosmosom.
Izrasti u JEDNO sa Svetlošću.
Budi kanal reda,
staza ZAKONA svetu.

Tvoja SVETLOST, O čoveče, jeste veličanstvena SVETLOST,
sijajući kroz senke mesa.
Slobodan moraš se izdići iz tame
pre nego si Jedno sa SVETLOŠĆU.

Senke tame okružuju te.
Život te ispunjava svojim tokom.
Ali znaj, O čoveče, ti moraš se izdići
i neka tvoje telo nadalje ide
daleko na ravni koje okružuju te
a ipak su Jedno sa tobom, takođe.

Pogledaj sve oko sebe, O čoveče.
Vidi odraz svoje svetlosti.
Da, čak i u tami oko tebe,
tvoja Svetlost izliva se van kroz veo.

Tragaj ti za mudrošću uvek.
Ne dozvoli da telo izneveri te.
Istraj na stazi Svetlosnih talasa.
Kloni se mračnoga puta.
Znaj da mudrost je trajna.
Postojeći od početka SVE-DUŠE,
stvarajući harmoniju iz i po
Zakonu što postoji na PUTU.

Počuj ti, O čoveče, učenja mudrosti.
Počuj glas što govori o vremenima prošlim.
Da, reći ću ti znanje zaboravljeno,
reći ti o mudrosti skrivenoj u vremenima prošlim,
izgubljenim u središtu tame oko mene

Znaj ti, čoveče,
ti si krajnji do svih stvari.
Jedino znanje o ovome je zaboravljeno,
izgubljeno kada je čovek bačen u okove,
okovan i vezan
lancima tame.

Davno, u davnoj prošlosti, Ja odbacio sam svoje telo.
Lutao sam slobodan
kroz ogromna prostranstva etera,
okruživši uglove
što drže čoveka okovanog.
Znaj ti, O čoveče, ti si samo duh.
Telo je ništa.
Duša je SVE.
Ne dozvoli da telo bude ti okov.
Odbaci tamu i putuj u Svetlo.
Odbaci svoje telo, O čoveče, i budi slobodan,
istinski Svetlost koja je JEDNO sa Svetlošću.

Kada slobodan budeš od okova tame
i putuješ u prostor poput SUNCA SVETLOSTI,
tada ćeš znati da prostor nije bezgraničan
već zaista ograničen uglovima i lukovima.
Znaj ti, O čoveče, da sve što postoji
jeste samo jedan aspekat većih stvari koje tek predstoje.
Materija je tečna i teče poput potoka,
konstantno se menjajući iz jedne stvari u drugu.

Kada slobodan budeš od okova tame
i putuješ u prostor poput SUNCA SVETLOSTI,
tada ćeš znati da prostor nije bezgraničan
već zaista ograničen uglovima i lukovima.
Znaj ti, O čoveče, da sve što postoji
jeste samo jedan aspekat većih stvari koje tek predstoje.
Materija je tečna i teče poput potoka,
konstantno se menjajući iz jedne stvari u drugu.

Kroza sve vekove znanje je postojalo;
nikada se nije menjalo, iako pokopano u tami;
nikada izgubljeno, iako zaboravljeno od čoveka.

Znaj ti da kroza sav prostor
u kome boraviš
su drugi veliki poput tvoga,
usprepleteni  kroz srce tvoje materije
pak odvojeni u prostoru svom.

Jednom u vremenu davno zaboravljenom,
ja TOT, otvorio sam kapiju,
prodreo u druge prostore
i učio o tajnama prikrivenim.
Duboko u esenciji materije
mnoge su misterije skrivene.

Devet ih je zaključanih dimenzija,
i Devet je ciklusa prostora.
Devet je širenja svesti, 
i Devet je svetova unutar svetova.
Da, Devet su Gospodara ciklusa
što dođoše od gore i dole.

Prostor je ispunjen skrivenima,
jer prostor je podeljen vremenom.
Tragaj za ključem vremena-prostora,
i otključaćeš kapiju.
Znaj da kroza svo vreme-prostor
svest uistinu postoji.
Iako od našeg znanja skrivena je,
ipak još uvek večno postoji.

Ključ ka svetovima unutar tebe
mogu se naći jedino unutar.
Jer čovek je kapija misterija
i ključ koji je Jedno sa Jednim.

Tragaj unutar kruga.
Iskoristi REČ što predaću ti.
Otvori kapiju unutar sebe,
i zasigurno ti, takođe, živećeš.
Čoveče, misliš da si živeo,
ali znaj da je to život unutar smrti.
Jer sigurno dok vezan si za svoje telo,
za tebe život ne postoji.
Jedino Duša je slobodna u prostoru,
ima život koji je uistinu život.
Sve ostalo je samo okov,
stega od koje se moraš osloboditi.

Ne misli da je čovek zemljano-rođeni,
iako došavši sa zemlje može biti.
Čovek je svetlosno-rođeni duh.
Ali, bez znanja, nikada ne može biti slobodan.
Tama okružuje svetlosno-rođenog.
Tama okiva Dušu.
Jedino on što traga
može se večno nadati da biće slobodan.

Senke oko tebe padaju
tama ispunjava čitav prostor
Sjaj naviše, O SVETLOSTI čovekove-duše.
Ispuni tamu prostora.

Ti si sin VELIKE SVETLOSTI
Zapamti i bićeš slobodan.
Ne boravi u senkama.
Izvij se naviše iz tame noći
Svetlost, neka ti Duša bude, O ROĐENI OD SUNCA,
ispunjen sjajem Svetlosti,
Oslobođen od okova tame,
duša koja je Jedno sa Svetlošću.

Ti si ključ sve mudrosti.
Unutar tebe je svo vreme i prostor.
Ne živi kao rob tame.
Oslobodi se, svoj Svetlosni-oblik od noći.

Velika Svetlosti što ispunjavaš čitav Kosmos,
teci potpuno ka čoveku.
Načini mu od tela svetlostnu-baklju
koja nikada neće zgasti međ’ čovekom.

Davno u prošlosti, tražio sam mudrost,
znanje nepoznato čoveku.
Daleko u prošlost, Ja putovao sam
u prostor gde vreme je nastalo.
Tragao sam večno znano znanje
da dopunim mudrost koju imao sam.
Pak jedino, našao sam, da je budućnost
držala ključ mudrosti koju sam zamišljo.

Dole, u DVORANE AMENTI
ja putovah, da veće znanje tražim.
Pitam od vas, GOSPODARI CIKLUSA,
put ka mudrosti za kojom tragah.
Pitah GOSPODARE ovo pitanje:
Gde je izvor SVEGA ?
Odgovori, u tonovima što bejahu moćni,
Glas GOSPODARA DEVET:
Oslobodi ti svoju dušu od svoga tela
i kreni naviše sa mnom ka SVETLOSTI.

Naviše krenuh Ja iz svoga tela,
blistavi plamen u noći.
Stajah pred GOSPODAROM,
okupah se u vatri ŽIVOTA.
Uhvaćen Ja tada bejah silom,
snažnom iznad čovekovog znanja.
Bačen bejah u Bezdan
kroz prostore nepoznate čoveku.

Video sam tvorevine Reda,
iz haosa i uglova noći.
Video sam SVETLOST, kako diže se iz Reda
i čuo sam glas Svetlosti.
Video sam plamen Bezdana,
bljuvajući naviše Red i Svetlost.
Video sam Red kako diže se iz haosa.
Videh Svetlost kako daje Život.

Tada začuh glas:
Slušaj ti i razumi.
Plamen jeste izvor svih stvari,
sadržavajući sve stvari u mogućnosti.
Red što poslao je naviše svetlost
jeste REČ i iz REČI,
POSTADE ŽIVOT i postojanje svega.

I opet progovori glas govoreći:
ŽIVOT u tebi jeste REČ.
Pronađi ŽIVOT unutar sebe
i imaj moći da koristiš REČ.

Dugo Ja posmatrao sam Svetlost-plamen,
izlivajući se naviše iz Esencije Vatre,
shvatajući da ŽIVOT jeste Red
i da čovek je jedno sa vatrom.

Nazad vratio sam se u svoje telo
stajao opet sa Devet,
slušajući glas Ciklusa,
vibrirajući sa moćima govoriše:
Znaj ti, O Tote, da ŽIVOT
jeste samo tvoja REČ od VATRE.
ŽIVOT naviše što tražiš preda se
jeste samo REČ u Svetu poput vatre.
Tragaj za stazom ka REČJU i Moći
zasigurno biće tvoje.

Tada pitah Ja Devet:
O Gospodaru, pokaži mi stazu.
Predaj mi stazu ka mudrosti.
Pokaži mi put ka REČI.
Odgovori, mi tada,
GOSPODAR DEVET:
Kroz RED, naći ćeš put.
Video si da REČ je došla iz Haosa ?
Nisi li video da SVETLOST proizašla je iz VATRE ?

Pogledaj u svoj život za ovim redom.
Uravnoteži i sredi svoj život.
Savladaj sav Haos od emocija
i imaćeš red u ŽIVOTU.
RED što potiče iz Haosa
doneće ti REČ IZVORA,
voljom usmeri moć CIKLUSA,
i načini od svoje Duše silu koja
slobodnom voljom pruža se kroz vekove,
savršeno SUNCE iz Izvora.

Slušao Ja sam glas
i duboko zahvaljivao rečima u svome srcu.
Večno tragao sam za redom
kako bih privukao REČ.
Znaj ti da onaj što je stekne
mora zanavek u REDU da bude zbog korišćenja
REČI iako ovaj red
nikada nije i nikada ne može biti.

Primi ti ove reči, O čoveče.
Kao deo svoga života, pusti ih neka budu.
Teži da nadvladaš ovaj red
i Jedno sa REČJU bićeš.

Uloži sav svoj trud u sticanje SVETLOSTI
na stazi Života.
Teži da budeš Jedno sa SUNCEM/stanjem.
Teži da budeš isključivo SVETLOST.
Misli drži usmerene na Jedinstvo
Svetlosti sa telom čoveka.
Znaj da sve je Red iz Haosa
rođenog u svetlosti.

 

 

Ploča 10 - Ključ Vremena

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen