Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 7 - Sedam Gospodara

 

Slušaj ti, O čoveče, i poslušaj moj Glas.
Otvori svoj um i pij moju mudrost.
Mračna je staza ŽIVOTA kojom hodiš.
Mnoge su zamke što leže na putu.
Tragaj večno za još većom mudrošću.
Stekni je i biće ti svetlost na putu.

Otvori si DUŠU, O čoveče, ka Kozmičkom
i pusti neka uliva se i bude kao jedno sa tvojom DUŠOM.
SVETLOST jeste večna a tama trenutna i prolazna.
Tragaj ti večno, O čoveče, za SVETLOŠĆU.
Znaj da uvek dok Svetlost ti ispunjava biće,
tama za tebe ubrzo će iščeznuti.

Otvori svoju dušu BRAĆI SVETLOSTI.
Dozvoli im neka uđu i ispune te SVETLOM.
Podigni oči svoje ka SVETLOSTI Kosmosa.
Drži večno svoje lice ka cilju.
Jedino sticanjem svetlosti sve mudrosti,
jesi jedno sa Krajnjim ciljem.
Teži uvek Jedinstvu večnom.
Teži uvek Svetlosti u Jednome.

Slušaj ti, O čoveče, poslušaj moj Glas
pevajući pesmu Svetlosti i Života.
kroza sav prostor, Svetlost jeste silna i rasprostranjena,
okružujući SVE svojim plamenim barjacima.
Tragaj večno u velu tame,
i negde zasigurno ćeš Svetlost naći.
Srkivenu i pokopanu, izgubljenu čovekovom znanju,
duboko u krajnosti Beskrajnost postoji.
Izgubljen, ali postojan,
tekući kroz sve stvari,
živeći u SVEMU jeste VEČNI MOZAK.

U svem prostoru, postoji samo JEDNA mudrost.
Celom širinom jasna, jeste JEDNA u JEDNOM.
Sve što postoji potiče iz SVETLOSTI,
a SVETLOST potiče iz SVEGA.

Sve stvoreno zasnovano je na REDU:
ZAKON vlada prostorom gde VEČNOST boravi.
Napred iz ravnoteže proiziđoše veličanstveni ciklusi,
Krećući se u harmoniji ka kraju Večnosti.

Znaj ti, O čoveče, da daleko u prostoru-vremenu,
VEČNOST takođe promeniće se.
Čuj i počuj Glas Mudrosti:
Znaj da SVE je od SVEGA zanavek.
Znaj da kroz vreme možeš stremiti mudrosti
i naći još više svetlosti na putu.
Znaj da kroz vreme možeš stremiti mudrosti
i naći još više svetlosti na putu.
Da, doznaćeš da večno pokretan,
tvoj cilj umaći će ti iz dana u dan.

Pre mnogo vremena, u DVORANAMA AMENTI,
Ja, Tot, stajao sam pred GOSPODARIMA ciklusa.
Moćni, ONI u svojoj snazi;
moćni, ONI u mudrosti neotkrivenoj.

Vođen Žiteljom, prvi sam ih ugledao.
Ali docnije slobodan bejah od prisustva njihovog,
slobodan da pristupim njihovom tajnom veću kad poželeo bih.
Često koračao sam mračnom stazom
ka DVORANI gde SVETLOST večno sja.

Naučih Ja od Gospodara ciklusa,
mudrost donetu od ciklusa iznad.
Manifestuju se ONI u ovom ciklusu
kao vodiči čoveka ka mudrosti SVEGA.
Sedam ih je, snažnih u moći,
govoreći ove reči kroz mene čoveku.
S vremena na vreme, stajah pred njima
slušajući reči što dođoše bez zvuka.

Jednom rekoše ONI meni:
O čoveče, želiš li mudrost steći ?
Tragaj za njom unutar srca plamena.
Želiš li steći znanje moći ?
Traži ga unutar srca plamena.
Želiš li biti jedno sa srcem plamena ?
Tragaj onda unutar svog skrivenog plamena.

Mnogo puta govoriše ONI meni,
učeći me o mudrosti ne od sveta;
pokazujući mi večno nove staze ka svetlosti;
učeći me mudrosti od gore.
Dajući znanje dela,
učeći o ZAKONU, redu SVEGA.

Obratiše mi se ponovo, Sedmorica, govoreći:
>Daleko van vremena smo MI, došli, O čoveče,
Kretasmo se MI izvan PROSTORA-VREMENA,
da, sa mesta gde Večnost se završava.
Kada ti i sva tvoja braća bejaste bez oblika,
oblikovani smo MI iz reda SVEGA.
Nismo kao ljudi,
pak jednom i MI, takođe, bili smo poput čoveka.
Iz Velike Praznine bejasmo oblikovani MI
u redu po ZAKONU.
Jer znaj da to što je oblikovano
zapravo je bezoblično, imajući oblik samo u tvojim očima.

I opet, obratiše mi se Sedmorica, govoreći:
Dete SVETLOSTI, O TOTE, jesi li ti,
slobodan da putuješ stazom svetlosti naviše
dok najzad SVI ne postanu JEDNO

Dalje iz reda MI oblikovani smo po našem redu:
TRI, ČETIRI, PET, ŠEST, SEDAM, OSAM--DEVET.
Znaj ti da ovo su brojevi ciklusa
sa kojih MI spustili smo se ka čoveku.
Svaki imajući ovde dužnost koju mora ispuniti;
svaki imajući ovde silu da kontroliše.

Ipak JEDNO smo sa DUŠOM ciklusa.
Ipak MI, takođe, tragamo za ciljem.
Daleko iznad čovekovog razumevanja,
Večnost širi se u veću od SVEGA.
Stoga, u vremenu koje još nije vreme,
SVI ćemo mi postati JEDNO
sa većim od SVEGA.
Vreme i prostor kreću se u ciklusima.
Znaj ti njihov zakon, i ti takođe, bićeš slobodan.
Da, slobodan bićeš da krećeš se kroz cikluse--
prođeš čuvare što borave kraj kapija.

Tada obrati se meni ON od DEVET govoreći:
Eonima i eonima postojao sam,
ne poznajući ŽIVOT i ne okusivši smrt.
Jer znaj. O čoveče, da daleko u budućnosti,
život i smrt biće jedno sa SVIM.

Svaka toliko usavršena uravnotežavajući drugu
da ni jedna neće postojati u Jedinstvu SVEGA.
U čoveku ovog ciklusa, životna sila je nepouzdana,
ali život u svom rastu postaje jedno sa njima SVIMA.

Ovde, Ja manifestujem se u tvome ciklusu,
ali ipak Ja sam i u tvojoj budućnosti vremena.
Pak za mene, vreme ne postoji,
jer u mome svetu vreme ne postoji,
jer MI bezoblični smo.
Život nemamo MI ali imamo postojanje,
ispunjenije, veličanstvenije i slobodnije od tvojega.

Čovek je plamen vezan za planinu,
ali MI u svome ciklusu ćemo večno biti slobodni.
Znaj ti, O čoveče, da kada napredovao si
ka ciklusu što produžava se iznad,
sam život preći će u tamu
i samo esencija Duše ostaće.

Tada obrati mi se GOSPODAR od OSAM govoreći:
Sve što znaš jeste samo mali deo.
Nisi još uvek približio se Velikome.
Daleko u prostoru gde SVETLOST biva savršena,
ja došao sam u SVETLOST.
Oblikovan takođe ali ne poput tebe.

Telo Svetlosti moje bezoblično beše oblik kojim oblikovan sam.
Ne poznajem ŽIVOT i ne poznajem SMRT,
pak gospodar sam svega što postoji.
Tragaj da saznaš stazu što vodi kroz granice.
Koračaj putem što u SVETLOST vodi.

Opet obrati mi se DEVET govoreći:
Tragaj za stazom ka onoj strani.
Nije nemoguće podići
svest iznad.
Jer tada DVA postadoše JEDAN
i JEDAN postade SVE,
znaj ti da granice su nestale,
i slobodan si puta.
Izrasti iz obličja u bezobličje.
Slobodan bićeš puta.

Stoga, kroz vekove slušao sam,
Učeći stazu ka SVEMU.
Sada izdižem svoje misli ka SVEMU-STVARI.
Čuj ti i počuj kada pozove.

O SVETLOSTI, sve prožimajuća,
Jedno sa SVIM i SVE sa JEDNIM,
teci ti ka meni kroz međuprostor.
prožmi me kako bih mogao biti slobodan.
Učini me Jednim sa SVE-DUŠOM,
sijajući kroz crninu noći.
Slobodnim učini me od sveg prostora-vremena,
slobodnim od Vela noći.
Ja, dete SVETLOSTI, zapovedam:
Slobodan od tmine da budem.

Bez oblika sam Ja Svetlu-Duši,
bez oblika pak sijajući svetlošću.
Znam Ja da okovi tame
moraju se razbiti i pasti pred svetlom.

Sada predajem Ja ovu mudrost.
Slobodan možeš biti, O čoveče,
živeći u svetlosti i sjaju.
Ne okreći svoje lice od Svetlosti.
Jer duša tvoja boravi u kraljevstvu svetlosti.
Ti si dete Svetlosti.

Okreni svoje misli ka unutra ne spolja.
Pronađi Svetlost-Dušu unutar sebe.
Znaj da ti si GOSPODAR.
Sve ostalo je doneto od iznutra.
Izrasti u kraljevstvo svetlosti.
Drži si misli na Svetlosti.
Znaj da jedno si sa Kosmosom,
plamen i Dete Svetlosti.

Sada predajem ti upozorenje:
Ne dozvoli da misli ti se okrenu.
Znaj da svetlost
teče kroza tvoje telo zanavek.
Ne okrenći se ka MRAČNOJ-BRAĆI
koja potiču od BRAĆE CRNILA.
Već drži oči večno uzdignute,
tvoja duša u saglasnosti sa Svetlošću.

Uzmi sada ovu mudrost i obrati pažnju.
Počuj moj Glas i poslušaj ga.
Prati stazu ka svetlosti,
i bićeš JEDNO sa putem.

 

 

Ploča 8 - Ključ Misterije

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen