Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 5 - Žitelj Unala

 

Često sanjah o pokopanoj Atlantidi,
izgubljenoj u vremenima pretvorenih u tamu.
Eonom za eonom postojala si u lepoti,
svetlost što sja kroz tamu noći.

Snažan u moći, vladajući rođenima na zemlji,
Gospodar Zemlje u Atlantidinom danu.

Kralj nacija, gospodar mudrosti,
SVETLOST kroz SUNTAL,
Čuvar staze,
obitovao je u svom HRAMU,
GOSPODAR UNAL-a,
SVETLO zemlje u Atlantidinom danu.

Gospodar, ON, iz ciklusa iznad nas,
živeći u telima kao jedno među ljudima.

Ne kao rođen na zemlji,
ON iznad nas,
SUNCE ciklusa, napredniji iznad čoveka.

Znaj ti, O čoveče, da HORLET Gospodar,
nikada nije bio jedno sa decom čoveka.

Daleko u prošlosti kada je Atlantida još rasla u moći,
pojavio se jedan sa KLJUČEM MUDROSTI,
otkrivajući put SVETLOSTI svima.

U delove, ON podelio je Kraljevstva.

Deset ih beše, vladani od strane sinova čoveka.

Nad jednim, ON podiže HRAM,
ali ne kao sinovi čoveka.

Iz ETERA kako je ON nazivao svoju supstancu,
oblikovao je i formirao moćima YTOLAN-a
u forme, gradio je ON Svojim umom.

Miljom za miljom prekrivalo je otok,
kroz prostor raslo je u svojoj moći.

Crno, ali ne crno, već mračno kao vreme-prostor.
duboko u svom srcu ESENCIJA SVETLOSTI.

Ubrzo HRAM  postao je biće,
oblikovan i formiran REČJU ŽITELJA,
prizvan iz bezobličja u oblik.

Izgradio je potom ON, unutar njega, ogromne dvorane,
ispunivši ih formama prizvanih iz Etera,
ispunivši ih mudrošću prizvanu Njegovim umom.

Bez oblika beše ON unutar svog HRAMA,
ipak beše ON oblikovan je po liku čoveka.

Boraveći među njima al ne jedan od njih,
čudan i daleko drugačiji,
bio je ON od sinova čoveka.

Izabrao je onda ON među ljudima,
TROJE koji su mu postali kapija.

Izabrao ON je TROJE od Najviših,
da mu budu veza sa Atlantidom.

Glasnici oni, koji su prenosili njegovo savetovanje,
kraljevima sinovima čoveka.

ON doveo je druge i naučio ih mudrosti;
učitelji, oni, sinovima čoveka.
Postavio ih ON je na ostrvo UNDAL kao
učitelje SVETLOSTI čoveku.

Svaki od njih koji su otuda izabrani,
mora biti učen pet i deset godina.

Jedino tada je mogao da ima razumevanje da
donese SVETLOST deci čoveka.

Stoga nastade Hram, mesto prebivanja
Gospodara čoveka.

Ja, TOT, sam večno tragao za mudrošću,
tragao u tami i tragao u svetlosti.

Dugo u svojoj mladosti išao sam stazom,
tragajući za uvek novom mudrošću da steknem.

Sve dok, nakon mnogo truda, jedan od TROJICE,
nije mi doneo SVETLOST.

Doneo ON mi je zapovedi ŽITELJA,
prizvao me iz tame u SVETLOST.
Doveo ON me je, pred ŽITELJA,
duboko u Hram pred veliki PLAMEN

Tamo na uzvišenom tronu, posmatrao sam,
ŽITELJA, odevenog u SVETLOST,
i sijavši plamenom.
Dole sam klekao pred tom velikom mudrošću,
osećajući SVETLOST kako teče kroz mene u talasima.

Začuo sam tada glas ŽITELJOV:
’’O tamo, dođi u Svetlost.

Dugo si tragao za putem SVETLOSTI.

Svaka duša koja otpusti svoje okove na zemlji,
uskoro biće oslobođena stega noći.

Naviše iz tame si se izdigao,
bliže se približio Svetlosti svoga cilja.

Ovde ćeš boraviti kao jedno od moje dece,
čuvar zapisa sastavljenih mojom mudrošću,
ti, instrument Svetlosti s one strane.

Spreman da od tebe napravim šta je potrebno,
zaštitnika mudrosti kroz doba tame,
koje sručiće se brzo na decu čoveka.

Živi ovde i pij od sve mudrosti.

Tajne i misterije će ti se otkriti.’’

Tada odgovorih Ja, GOSPODARU CIKLUSA, govoreći:
’’O Svetlosti, što se spusti na čoveka,
predaj mi svoje mudrosti da
mogu da budem propovednik ljudima.
Predaj mi od svoje SVETLOSTI da mogu biti Slobodan.’’

Progovori mi opet, GOSPODAR:
’’Godinom za godinom živećeš kroz
svoju mudrost, uvek, i kada okean sledeću
Atlantidu preplavi,
držeći Svetlost, iako skriven u tami,
spreman da dođem kad god prizoveš.

Sada kreni i nauči još veće mudrosti.
Razvijaj se kroz SVETLOST ka beskonačnošću SVEGA.’’

Dugo boravih u hramu ŽITELJA,
dok najzad nisam postao jedno sa Svetlošću.

Pratio sam tada stazu ka zvezdanim ravnima,
pratio sam tada stazu ka SVETLOSTI.

Duboko u srce Zemlje pratio sam stazu,
učeći tajne, kako ispod tako i iznad;
učeći stazu ka DVORANAMA AMENTI;
učeći ZAKON što uravnotežuje svet.

Ka Zemljinim tajnim odajama prodreo sam svojom mudrošću,
duboko kroz Zemljinu koru, na stazu
skrivenu vekovima od dece čoveka.

Otkrivala se preda mnom,
sve više mudrost dok ne dosegnuh novo znanje:
saznao sam da sve je deo SVEGA,
velik, pak veći od svega što poznajemo.

Tragao sam za srcem Večnosti kroz sva doba.

Duboko i još dublje, više misterija našao sam.

Sada, kada gledam nazad kroz vekove,
znam da mudrost je bezgranična,
uvek rastući više kroz vekove,
Jedna sa Večnosti veća od SVIH.

Svetlo beše u drevnoj Atlantidi,
ipak, tama, takođe beše skrivena u svemu.

Pali iz Svetlosti u tamu,
neki što vinuše se u visine među ljude.

Ponosni postadoše zbog svog znanja,
ponosni na svoje mesto među ljudima.
Duboko zađoše u zabranjeno,
otvoriše kapiju što vodi ispod.

Tragali su da postignu još više znanja ali
tragajući da ga uzdignu od dole ka gore.

Onaj što potiče od ispod mora imati ravnotežu,
inače vezan je nedostatkom našeg Svetla.

Otvoriše, Oni tada,
svojim znanjem,
staze zabranjene čoveku.

Ali, u svome Hramu, sve-videći, ŽITELJ,
ležao je u svom AGWANTI, dok kroz Atlantidu,
duša Njegova slobodno je lutala.

Video je Atlantidu ON, njihovom magijom,
otvarajući prolaz koji bi
doneo Zemlji veliku patnju.

Brzo se zaputi njegova duša, ka telu svom,
Ustavši iz svoje AGWANTI.
Prizvao ON je TRI moćna glasnika.
Dao naredbe što razoriše svet.
Duboko ispod Zemljine kore ka DVORANAMA AMENTI,
žurno uputi se ŽITELJ.
Prizvavši ON moći Sedam Gospodara;
poremetivši Zemljinu ravnotežu.

Dole potonula je Atlantida pod tamnim talasima.
Razorio je prolaz što bejaše otvoren;
Razorio je kapiju što vodila je dole.
Sva ostrva bejahu uništena sem UNALA,
i deo ostrva sinova ŽITELJA.

Sačuvao ih ON je da budu učitelji,
Svetlost na stazi onih što dolaze,
Svetlost za nižu decu čoveka.

Pozvao je ON tada, mene TOTA, pred sebe,
predavši mi instrukcije za sve što moram učiniti, govoreći:
’’Uzmi ti, Tote, svu svoju mudrost.

Uzmi sve svoje spise, Uzmi svu svoju magiju.
Kreni dalje kao učitelj ljudi.
Kreni čuvajući spise dok
vremenom SVETLOST ne ojača u čoveku.
SVETLOST ćeš biti Ti sva kroz vremena,
skrivena pak otkrivena od strane prosvetljenog čoveka.
Preko čitave Zemlje, dajemo ti MI, moć
slobodan si da je daš ili oduzmeš.

Okupi sada sinove Atlantide.
Uzmi ih i pobegnite ka ljudima kamenih pećina.
Krenite ka zemlji dece Kemita.’’
Tada okupih Ja sinove Atlantide.
U kosmički brod preneh sve moje zapise,
preneh zapise o potopljenoj Atlantidi.
Skupih Ja sve svoje moći,
mnoge instrumente moćne magije.

Tada se podigosmo na krilima jutra.
Visoko izdignusmo se iznad Hrama,
napuštajući Trojicu i ŽITELJA,
duboko u DVERIMA ispod Hrama,
zatvarajući prolaz ka GOSPODARIMA Ciklusa.

Ipak uvek onome koji poseduje znanje,
otvorena biće staza ka AMENTI.
Užurbano jurismo na krilima jutra,
jurismo ka zemlji dece KEMITA.
Tamo svojom moći
osvojio sam ih i vladao nad njima.

Izdigao sam ka SVETLOSTI,
decu KEMITA.
Duboko pod stenama,
zakopao sam svoj kosmički brod,
čekajući vreme kada bi čovek mogao biti slobodan.

Nad brodom,
izdigao se znak u obliku
lava pak čoveka.
Duboko ispod tog obličja još počiva moj brod,
čekajući da bude iskorišćen kad potreba se pojavi.

Znaj, O čoveče, da daleko u budućnosti,
neprijatelji će se pojaviti iz dubina.
Tada probudi se, ti koji imaš mudrost.
iskoristi moj brod i pobedi sa lakoćom.
Duboko ispod obličja leži moja tajna.
Traži i nađi je u piramidi što izgradih.

U svakoj je Kameni Ključ;
svaki prolaz što vodi u ŽIVOT.
Prati KLJUČ što ostavih za sobom.
Tragaj i kapije ŽIVOTA biće tvoje.
Tragaj ti u mojoj piramidi,
duboko u prolazu koji završava se zidom.

Iskoristi KLJUČ SEDMORICE,
i otvoren prolaz će ti se prikazati.
Sada sam ti predao svoju mudrost.
Sada sam ti predao svoj način.

Prati stazu.
Reši moje tajne.
Pokazao sam tebi put.

 

 

Ploča 6 - Ključ Magije

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen