Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 4 - Rođeni u Svemiru

 

Počuj ti, O čoveče, glas mudrosti,
počuj glas Tota, Atlantidskog.

Slobodno ti prenosim svoju mudrost,
skupljenu iz vremena i prostora ovog ciklusa;
gospodar misterija, SUNCE jutra,
večno živeći, dete SVETLOSTI,
sijajući svetlošću najsjajnijom, zvezdom jutra.

TOT učitelj čoveka, je od SVEGA.
Davno, Ja u svom detinjstvu,
ležao sam pod zvezdama na davno pokopanoj ATLANTIDI,
sanjajući o misterijama daleko iznad ljudi.

Tada se u mome srcu pojavi jaka želja za
savladavanjem puta koji ka zvezdama vodi.
Godinu za godinom, bio sam u potrazi za mudrošću,
tragao za novim znanjem, prateći put,
dok najzad moja DUŠA, u velikim mukama,
nije se rešila stega i oslobodila se.

Bio sam slobodan okova zemaljskog čoveka.
Oslobođen od tela, u bljesku nestao sam u noć.
Najzad je za mene bio otključan zvezdani prostor.
Slobodan sam bio od okova noći.
Sada sam do beskonačnosti univerzuma težio mudrosti.
daleko iznad znanja ograničenog čoveka.

Daleko kroz prostor, moja DUŠA putovala je slobodno
u večnosti ciklusa svetlosti.
Čudne, nepoznate, bejahu neke od planeta,
velike i ogromne, izvan najčudnijih čovekovih snova.

Ipak pronašao sam Zakon, u svoj svojoj lepoti,
kako funkcioniše kroz i među njih, kao ovde među ljudima.

Blještala je moja duša kroz lepotu beskrajnosti,
daleko kroz prostor
lebdeo sam svojim mislima.

Odmarah se tamo, na planeti lepote.
Harmonija ispunjavala je čitav vazduh.

Oblici bejahu tamo, krećući se u Redu,
snažni i veličanstveni poput zvezda na nebu;
spojeni u harmomiji, određeni u ravnoteži
simboli Kosmičkog, kao prema Zakonu.

Mnogo zvezda prođoh tokom svog putovanja,
mnoštvo rasa ljudi na njihovim svetovima;
neki dosežući visoko poput zvezda jutra,
neki padajući nisko u tmini noći.

Svako i svaki od njih upinjajući se ka gore,
osvajajući visine i dotičući dno,
krećući vremenima područjima sjaja,
živeći kroz tamu, dobijajući Svetlost.

Znaj, O čoveče, da Svetlost je tvoje nasleđe.
Znaj da  tama je samo veo.
Zapečaćena u srcu tvojemu svetlost je večna,
čekajući momenat slobode da nadvlada
čekajući da rascepa veo noći.

Na nekolicinu sam naišao koji su savladali eter.
Oslobođeni od prostora bejaše oni, a ipak su ljudi.
Koristeći silu koja je osnova SVIH stvari,
daleko u svemiru konstruisali su planetu,
oblikovanu silom koja teče kroz SVE;
kondenzujući, sjedinjavajući eter u oblike,
razvijajući ga kako su želeli.

Nadmašujući u nauci, oni, sve rase,
moćni u mudrosti, sinovi zvezda.
Mnogo vremena sam proveo, posmatrajući njihovu mudrost.
Gledajući ih kako stvaraju iz etera gradove
ogromne od rešetki i zlata.
Oblikovane od primalnog elementa,
osnove svih materijala, etera daleko raširenog.

Daleko u prošlosti, ovladali su eterom,
oslobodivši se stega teškog rada;
formirana u naslednikov um samo slika i ubrzo
stvorena, narasla je.

Na dalje, duša je moja žurila, kroz Kosmos,
gledajući uvek, nove stvari i stare;
uviđajući da je čovek zaista rođen u svemiru,
Sunce Sunca,
dete zvezda.

Znaj ti, O čoveče, gde god obitovao,
sigurno je jedno sa zvezdama.

Tvoje telo nije ništa drugo do planeta
okrećući se oko svojih centralnih sunca.

Kada si upijo svetlost sve mudrosti,
slobodan ćeš biti da sjajiš u eteru--
jedno od Sunca sijajući spoljnom tamom-
jedan od rođenih u svemiru izraslih u Svetlost.

Kao što zvezde vremenom gube sjaj,
svetlost im prelazi u veliki izvor,
tako, o čoveče, duša prelazi dalje,
ostavljajući za sobom tminu noći.

Oblikovan nadalje si, iz prvobitnog etera,
ispunjen sjajem koji
teče iz izvora,
vezan eterom sjedinjenim okolo,
pak večno plamti dok najzad nije slobodan.

Izdigni svoj plamen visoko iznad tame,
odleti od iz noći i bićeš oslobođen.

Putovao sam Ja kroz prostor-vreme
znajući da mi je duša najzad oslobođena,
znajući da sada mogu težiti mudrosti.
Dok najzad, nisam naišao na ravan,
skrivenu od znanja,
nepoznatu mudrosti,
nastavak iznad svega što znamo.

Sada, o čoveče, kad imao sam ovo saznanje,
srećna mi duša postade,
jer bejah slobodan.
Počuj, rođeni u svemiru,
počuj moju mudrost:
znaj da i ti ćeš isto, biti oslobođen.

Počuj opet, o čoveče, moju mudrost,
slušajući je, ti takođe, možeš živeti i biti slobodan.
Nisi od zemlje -- zemljane,
već dete Večne Kosmičke Svetlosti.

Ne znaš ništa, O čoveče, o svome poreklu ?
Ne znaš da si uistinu Svetlost ?
Sunce Velikog Sunca, kada stekneš mudrost,
postaćeš svestan svoga roda sa Svetlošću.

I sada, predajem ti znanje,
da slobodno hodaš putem koji sam utabao,
pokazujući ti kako sam zaista svojom težnjom,
utabao put koji vodi ka zvezdama.

Slušaj, O čoveče, i znaj o svojim stegama.
znaj kako da se oslobodiš muka.
Uzdignućeš se iz tame visoko,
bićeš jedno sa Svetlošću i jedno sa zvezdama.

Prati zanavek stazu mudrosti.
Time jedino možes da se izdigneš sa dna.
Oduvek čovekova sudbina vodi ga napred,
ka Luku Beskonačnosti SVEGA.

Znaj, O čoveče, da je čitav prostor određen.
Jedino po Redu si Jedno sa SVIM.
Red i ravnoteža su Zakon Kosmosa.
Prati ih i bićeš Jedno sa SVIME.

Onaj što se kreće stazom mudrosti,
otvoren mora biti cvetu života,
šireći svoju svesnost iz tame,
krećući se kroz vreme i prostor u SVEMU.

Duboko u tišini,
moraš boraviti dok najzad,
nisi oslobođen od želja,
oslobođen od težnje da pričaš u tišini.

Nadvladaj tišinom, robovanje rečima.
Suzdržavajući se jedenja dok ne nadvladamo
težnju ka hrani, što je okov duše.

Tada lezi u tamu.
Zatvori svoje oči od zrakova Svetlosti.
Centriraj životnu-silu na mesto svoje svesnosti,
razdrmajući je od okova noći.

Zamisli u svom umu sliku koju želiš.
Vidi mesto koje si poželeo da vidiš.
Vibriraj napred i nazad sa svojom snagom
Otpusti dušu iz njene noći.
Žustro moraš se otresati svom svojom snagom
dok najzad se ne oslobodiš.

Moćan daleko iznad reči jeste plamen Kosmički,
gorući na ravnima, nepoznatim ljudima;
moćan i uravnotežen, krećući po Redu,
muzika svih harmonija, daleko iznad ljudi.

Govoreći kroz muziku, pevajući kroz boje,
plamen s početka Večnosti SVEGA.
Iskra plamena ste vi, O moja deco,
gorući bojom i živeči sa muzikom.
Počujte glas i bićete slobodni.

Svesnost slobodna se sjedinjava sa Kosmičkim,
Jedno sa Redom i Zakonom SVEGA.
Znao nisi čoveče, da iz tame,
Svetlost plamti, simbol SVEGA.

Izgovaraj ovu molitvu da mudrost bi dobio.
Moli za dolazak Svetlosti u SVEMU.

Moćni DUHU SVETLOSTI, što sjaš  kroz
Kosmos, približi plamen moj u harmoniji k tebi.
Izdigni moju vatru  iz tame,
magnet vatre koji je Jedno sa SVIME.
Izdigni mi dušu, ti moćna i snažna.
Dete Svetlosti, ne okreći se.
Privuci me moći da se istopim u tvojoj topionici;
Jedan sa svim stvarima i sve stvari
u Jednom, plamen životnog napora i
Jedno sa Umom.

Kada si oslobodio dušu svoju okova,
znaj da za tebe tama nestala je.
Zanavek kroz prostor moći češ tragati za mudrošću,
nisi više vezan okovima iskovanim mesom.

Napred i gore u jutro, slobdni blesku,
O Dušo, u kraljevstvo Svetlosti. Kreći se u Redu,
kreći se u Harmoniji, slobodno se kreći
sa Decom Svetlosti.

Tragaj i znaj, moj KLJUČ Mudrosti.
Otuda, O čoveče, sigurno ćeš biti Slobodan.

 

 

Ploča 5 - Žitelj Unala

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen