Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 2 - Dvorane Amenti

 

Duboko u srcu Zemlje nalaze se Dvorane Amenti,
daleko ispod otoka potonule Atlantide,
Dvorane Mrtvih i dvorane živih,
kupajući se u vatri beskonačnog SVEGA.

Daleko u prošlom vremenu, izgubljenom u vremenskom prostoru,
Djeca Svjetla pogledaše dolje na svijet.
Gledajući djecu čovjeka u njihovom ropstvu,
porobljeni od sile koja je došla odozgo.
Znali su oni da samo slobodom od ropstva
će se čovjek uzdići sa Zemlje ka Suncu.

Dolje su se spustili i stvorili tijela,
uzimajući izgled čovjekov kao svoj.
Gospodari svega su rekli kada su se formirali:

„Mi smo oni koji su formirani od zvjezdane prašine,
dijelimo život od beskonačnog SVEGA;
živeći u svijetu kao djeca čovjeka,
slični ali i ne i isti kao djeca čovjeka.“

Tada za vladajuće mjesto, daleko ispod zemljine kore,
raznijeli su veliki prostor svojom moći,
prostor odvojen od djece čovjeka.
Okružujući ih svojim silama i moći,
zaštitili su od štete Dvoranu Mrtvih.

Jedne pored drugih tada, postaviše druge prostore,
ispuniše ih Životom i Svijetlom odozgo.
Izgradiše tada oni Dvorane Amenti,
da mogu vječno tamo boraviti,
živeći sa životom do kraja vječnosti.

Trideset i dvoje djece je tamo bilo,
sinovi Svjetla koji su došli među ljude,
tražeći slobodu od ropstva tame
onih koji su porobljeni od sile odozgo.

Duboko u Dvoranama Života je rastao cvijet, goreći,
šireći, noseći nazad noć.

Postaviše u centar, zraku velike moći, dajući
Život, dajući Svjetlo, puneći moćima one koji joj se približe.
Postaviše oko njega tronove, dva i trideset,
mjesta za svako Dijete Svijetla,
postavljeni tako da se kupaju u isijavanju,
ispunjeno Životom vječnog Svijetla.

Tamo vremenom poslije vremena postaviše prva stvorena tijela
kako bi se mogla ispuniti Duhom Života.
Sto godina svakog tisućljeća mora
Svjetlo-koje-daje život osvijetliti njihova tijela.
Ubrzavajući, budeći Duh Života.

Tamo u krugovima iz eona do eona,
sjede Veliki Gospodari,
živeći život nepoznat čovjeku.
Tamo u Dvoranama Života oni leže spavajući,
slobodno teče njihova Duša kroz tijela čovjeka.

S vremena na vreme, dok njihova tijela leže spavajući,
inkarniraju se oni u tijela čovjeka.
Podučavajući i vodeći napred i nagore,
iz mraka u svijetlo.

Tamo u Dvoranama Života, ispunjenim njihovom mudrošću,
nepoznatoj rasi čovjeka, živeći zauvijek ispod hladne,
vatre života, sjede Dijeca Svijetla.
Vremena postoje kada se oni probude,
dolazeći iz dubine da budu svijetla među ljudima,
beskonačni su oni među konačnim čovjekom.

Onaj koji se razvio i rastao iz tame,
podigao sebe iz noći u svijetlo,
slobodan je postao od Dvorana Amenti,
slobodan od Cvijeta Svijetla i Života.
Vođen tada, mudrošću i znanjem,
prelazeći iz čovjeka, u Gospodara Života.

Tamo on može boraviti kao jedno sa Gospodarima,
slobodan od ropstva tame noći.
Sjedeći u cvijetu sjaja gdje sjedi Sedam
Vladara iz Prostora-Vremena iznad nas,
pomažući i vodeći beskonačnom Mudrošću,
stazom kroz vrijeme djece čovjeka.

Moćni i nečuveni, oni,
prerušeni svojom moći,
tihi, sveznajući,
upijajući Životnu silu,
drugačiji ali jedno sa
djecom čovjeka.
Da, drugačiji, a opet Jedno
Sa Djecom Svijetla.

Kustosi i čuvari sile ljudskog ropstva,
spremni da otpuste kada se svijetlo dosegne.
Prvi i najmoćniji,
sjedi u Prekrivenoj Prisutnosti, Gospodar Gospodara,
beskonačna Devetka,
nad svima ostalima
Gospodari Ciklusa;

Tri, Četiri, Pet, i Šest, Sedam, Osam,
svaki sa svojom misijom, svaki sa svojim moćima,
vodeći, usmjeravajući sudbinu čovjeka.
Tamo sjede oni, moćni i snažni,
slobodni od svih vremena i prostora.

Nisu sa ovoga svijeta oni,
ali srodni su,
Starija Braća su oni,
djece čovjeka.
Osuđivajući i važući,
oni sa svojom mudrošću,
prateći napredak
Svijetla među ljudima.

Tamo pred njima sam bio Ja vođen od Žitelja,
gledajući ga kako se stapa sa JEDNIM od iznad.

Tada iz NJEGA došao je glas govoreći:
’’Velik jesi, Tote, među djecom čovjeka.
Slobodan ubuduće od Dvorana Amenti,
Gospodar Života među djecom čovjeka.
Okusit nećeš smrt sem ako to ne želiš,
pit ćeš iz Života do kraja Vječnosti,
Ubuduće zauvijek je Život,
tvoj da ga uzmeš,
Ubuduće Smrt se odaziva na poziv tvoje ruke.

Boravi ovdje ili otiđi kada želiš,
slobodne su Amenti za Sunce čovjeka.
Uzmi iz Života ono što želiš,
Dijete Svijetla koje je raslo među ljudima.
Izaberi rad koji želiš, jer za sve se treba truditi,
ne budi nikad oslobođen staze Svijetla.

Jedan korak si osvojio na dugačkom putu prema gore,
beskonačna je sada planina Svijetla,
Svaki korak koji napraviš samo povećava planinu;
sav tvoj napredak produžuje cilj.

Priđi ti uvijek beskonačnoj Mudrosti,
sve dok ne odstupiš od cilja.
Slobodan si sada od Dvorana Amentia
da hodaš rukom pod ruku sa Gospodarima svijeta,
jedan u jednoj svrsi, radeći zajedno,
donoseći Svijetlo djeci čovjeka.‚‚

Tada sa svog trona došao je jedan od Gospodara,
uzimajući moju ruku i vodeći me naprijed,
kroz sve Dvorane duboke skrivene zemlje.
Vodio me je kroz Dvorane Amentia,
pokazujući mi misterije koje nisu poznate čovjeku.

Kroz mračan prolaz, dolje me je vodio,
u Dvoranu gdje je sjedila mračna Smrt.
Beskrajan prostor bio je velike Dvorane ispred mene,
zazidan tamom ali ispunjen Svijetlom.

Ispred mene podigao se veliki tron tame,
sakrivena je na njemu sjedila figura smrti.
Tamnija od tame sjedela je figura,
tamna sa tamom ne od noći.
Ispred nje stao je Gospodar, govoreći

Riječi što donose Život, govoreći:
‚‚O gospodaru tame,
vođen putem od Života do Života,
ispred tebe donosim Sunce jutra.
Dodirnuti ga nikada nemoj moćima noći.
Ne zovi njegov plamen u tamu noći.
Znaj ga, i pogledaj ga,
jedan od naše braće,
podignut od tame u Svijetlo.
Oslobodi njegov plamen od ropstva,
slobodan neka gori u tami noći.‚‚

Podignuta je ruka figure tada,
prišao je plamen koji je rastao čisto i jasno,
Makao je hitro zastor tame,
otkrivajući Dvoranu od tame noći.

Tada rastao je u velikom prostoru ispred mene,
plamen za plamenom, iz zastora noći.
Ne brojani milijuni skaču oni ispred mene,
neki goreći naprijed poput cvijetova vatre.

Drugi su širili mračnu zraku,
tekući ali slabi iz noći.

Neki od njih su se gasili brzo;
drugi su rasli iz male iskre svijetla.
Svaki okružen svojim mračnim zastorom tame,
ali svijetleći sa svijetlom koje se nikada ne može ugasiti.
Dolazeći i odlazeći kao krijesnice ljeti,
ispunjeni sa prostorom Svijetla i Života.

Tada progovori glas, moćan i dostojanstven, govoreći:
‚‚Ovo su svijetla koja su duše među ljudima,
rastući i padajući, postojeći uvijek,
promjenjivi ali živući, kroz smrt u život.
Kada su procvali u cvijet,
postižući vrhunac rasta u svom životu,
hitro tada Ja pošaljem zastor tame,
presvlačeći i promjenjujući u nove forme života.

Redovito naprijed kroz godine, rastući,
šireći se u još drugi plamen,
osvjetljujući tamu sa još većom moći,
utopljeni i ne utopljeni u zastoru noći.

Tako raste čovjekova duša uvijek naprijed,
utopljena pak ne utopljena tamom noći.

Ja, Smrt, dolazim i opet ne ostajem,
jer život vječni postoji u SVEMU;
samo prepreka, Ja na putu,
brzo savladljiva beskonačnom svijetlu.

Probudi se, o plamenu koji goriš uvijek unutar,
rasplamsaj se i pobijedi zastor noći.‚‚

Tada u središtu plamenova
u tami rastao je jedan koji je
donosio noć, goreći, šireći se,
sve svetiliji, dok na kraju ne ostade ništa osim Svijetla.

Tada progovori moj vodič, glas gospodara:
Gledaj svoju sopstvenu dušu kako raste u svijetlu,
slobodnu sada zauvijek od Gospodara noći.

Naprijed me je vodio kroz mnoge velike prostore
ispunjene misterijama Djece Svijetla;
misterijama koje čovijek nikada neće saznati dok
on, također, nije Sunce Svijetla.

Nazad me je ON vodio do Svijetla
dvorane Svijetla.
kleknuo sam tada pred velikim Gospodarima,
Vladarima SVEGA iz ciklusa iznad.

Progovorio je ON tada riječima velikih moći govoreći:

Ti si oslobođen Dvorana Amenti.
Izaberi svoj rad među djecom čovjeka.

Tada progovorih JA:
O, veliki gospodaru,
dopusti mi da budem učitelj čoveku,
vodeći ih naprijed i naviše dok oni,
također, nisu svijetla među ljudima;
oslobođeni od zastora noći koji ih okružuje,
goreći svijetlom koji će sjati među ljudima.

Progovorio mi je tada glas:
Idi, kao što želiš. Neka je rješeno.
Gospodar si ti svoje sudbine,
slobodan da uzmeš ili odbiješ po volji.
Uzmi moć, uzmi mudrost.
sjaj poput svijetla među djecom čovjeka.

Iznad me odveo tada Žitelj.
Boravih opet među djecom čovjeka,
podučavajući i pokazivajući nešto od moje mudrosti;
Sunce Svijetla, vatra među ljudima.

Sada opet hodam putem prema dolje,
tragajući za svijetlom u tami noći,
Podebljajte i čuvajte, spremite moje zapise,
vodič će one biti među djecom čovjeka.

 

 

Ploča 3 - Ključ Mudrosti

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen