Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Dodatna Ploča 15 - Tajna Tajni

 

Sada okupite se, deco moja,
koja čekate da čujete Tajnu Tajni
koja će vam dati moć da otkrijete Bogo-čoveka,
daće vam put ka Večnom životu.

Jasno ću govoriti o Neotkrivenim Misterijama.
Neću vam predavati mračne izreke.
Načulite uši sada, deco moja.
Slušajte i poslušajte reči sto predajem vama.

Prvo govoriću o okovima tame
što vezuju te lancima za Zemljinu sferu.

Tama i svetlo su oboje iste prirode,
drugačije samo prividno,
jer oboje su proizišli iz izvora svega.
Tama jeste nered.
Svetlo jeste red.
Tama transmutovana jeste svetlo Svetla.
Ovo, moja deco, jeste vaša svrha postojanja;
transmutacija tame u svetlost.

Počuj sad o misterijama prirode,
odnosima života prema Zemlji gde boravi.
Znaj ti, da trostruk si po prirodi,
fizički, astralan i mentalan u jednom.

Tri su osobine svake prirode;
devet u svemu, kako iznad, tako ispod.

U  fizičkom su ovi kanali,
krv što se kreće vertikalnom putanjom,
delujući na srce kako bi nastavilo s kucanjem.
Magnetizam što se kreće kroz nervne putanje,
nosač energije u sve ćelije i tkiva.
Akaša što se kreće kroz kanale,
profinjena  pak fizička, ispunjavajući kanale.

Svaki od tri usklađen sa drugim,
svaki uticavši na život tela.
Od njih skeletna konstrukcija kroz
koju profinjeni eter teče.   
U ovladavanju njima leži Tajna Života u telu.
Napušteno jedino voljom adepta,
kada svrha njegovog življenja završena bude.

Tri su prirode Astrala,
posrednik je između iznad i ispod;
ne od fizičkog, ne od Duhovnog,
već sposoban da se kreće iznad i ispod.

Tri su prirode Uma,
koje pokreću Volju Velikog.
Gospodar Uzroka i Posledica u tvom životu.
Stoga je formirano trostruko biće,
usmereno od gore moćima četvorke.

Iznad i više čovekove trostruke prirode
leži ravan Duhovnog Sobstva.

Četiri u svojim vrednostima,
sijajući u svakoj ravni postojanja,
ali trinaest u jednom,
mističnom broju.
Zasnovani na svojstvima čoveka jesu Braća:
svaki će se usmeriti otkrivanju biti,
svaki biće kanali Velikom.

Na Zemlji, čovek je u okovima,
vezan za vreme i prostor zemaljske ravni.
Okruživajući svaku planetu, talas vibracija,
veže ga za njegovu ravan otkrivanja.
Pak unutar čoveka jeste Ključ za oslobađanje,
unutar čoveka sloboda može biti nađena.

Kada si se oslobodio od tela,
uzdigni se do krajnjih granica zemaljske-ravni.
Izgovori reč Dor-E-Lil-La.

Tada na neko vreme tvoja Svetlost biće uzdignuta,
slobodno moći ćeš proći barijere prostora.
Za vreme polovine sunca (šest sati),
slobodno moći ćeš proći granice zemaljske-ravni,
gledaj i znaj njih što iznad tebe su.

Da, ka najvišim svetovima možes prići.
Vidi svoje moguće visine otkrivanja,
znaj sve zemaljske sudbine Duše.

Vezan si u svome telu,
ali uz moć možeš biti slobodan.
Ovo je Tajna gde okovi
će biti zamenjeni slobodom za tebe.

Miran um neka ti bude.
Telo odmorno:
Svesnost samo o slobodi od tela.
Centriraj svoje biće na cilj svoje žudnje.
Misli iznova i iznova o tome kako ćeš biti slobodan.
Misli na ovu reč La-Um-I-L-Ganoover
i iznova  u svom umu pusti da odzvanja.
Lebdi sa zvukom ka mestu svoje žudnje.
Slobodan od okova mesa svojom voljom.

Slušaj dok predajem ti najveću od svih tajni:
kako možeš da uđes u Dvorane Amenti-ja,
uđeš u prebivalište besmrtnika kao što sam ja učinio,
staneš pred Gospodarima u njihovim domovima.

Lezi odmornog tela.
Smiri um tako da nema ni jedne misli što ometa te.
Čist moraš biti u umu i nameri,
inače samo neuspeh naći ćeš.

Zamisli Amenti kako sam opisao u mojim Pločama.
Žudi sa svim srcem da budeš tamo.
Stoj pred Gospodarima u oku svoga uma.

Izgovori reči moći što dajem ti (u sebi);
Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Bel-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.
Opusti telo i um.
Tada budi uveren da duša biće ti pozvana.

Predajem ti sada Ključ za Šambalu,
mestu gde moja Braća žive u tami:
Tami ali ispunjenoj Svetlošću Sunca
Tami Zemlje, ali Svetlošću Duha,
vodiči za tebe kad moji dani prođu.

Napusti svoje telo kako sam te naučio.
Pođi ka barijerama dubine, skrivenog mesta.
Stani pred kapijama i njihovim čuvarima.
Zapovedi svoj ulaz ovim rečima:

Ja sam Svetlost. U meni nema tame.
Slobodan sam od okova noći.
Otvorite stazu Dvanaestorice i Jednoga,
Kako bih  mogao  proći ka kraljevstvu mudrosti.

Kada te odbiju, kao što zasigurno hoće,
zapovedi im da otvore ovim rečima moći:
Ja sam Svetlost. Za mene granice ne postoje.
Otvorite, zapovedam Ja, Tajnom Tajni
Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.

Tada ako su ti reči bile Istina najvišeg,
otvorene za tebe granice pašće.

Sada, napuštam vas, moja deco.
Dole, pak gore, ka Dvoranama idem.
Osvojite sebi put do mene, moja deco.
Uistinu moja braća postaćete.

Ovim završavam svoja pisanja. Ključevi
neka budu za njih što dolaze posle.
Ali samo onima što tragaju za mojom mudrošću,
jer jedino za njih Ja sam Ključ i Put.

 

 

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen