Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 13 - Ključevi Života i Smrti

 

Počuj ti, O čoveče, čuj mudrost.
Čuj Reč što ispuniće te Životom.
Čuj Reč što proteraće tamu.
Čuj glas što proteraće noć.

Misteriju i mudrost doneo sam svojoj deci;
znanje i moć što potiče od davnina.
Zar ne znaš da će sve biti otvoreno
kada nađeš jedinstvo svega ?

Jedno bićeš sa Gospodarima Misterija,
Savladaocima Smrti i Gospodarima Života.
Da, naučićeš o cvetu Amenti-ja
cvatu života što sja u Dvoranama.
Duhom dosegnućeš te Dvorane Amenti-ja
i vratićeš se sa mudrošću što postojala je u Svetlosti.
Znaj da kapija ka moći jeste tajna.
Znaj da kapija ka životu jeste kroz smrt.
Da, kroz smrt ali ne smrt kakvu je vi znate,
već smrt koja je život i koja je vatra i koja je Svetlost.

Žudiš li da saznaš duboku, tajnu skrivenu?
Pogledaj si u srce gde znanje vezano je.
Znaj da u tebi tajna je skrivena,
izvor svog života i izvor sve smrti.

Počuj ti, O čoveče, dok govorim ti tajnu,
dok otkrivam ti tajne davnina.

Duboko u Zemljinom srcu leži cvet,
izvor Duha
što vezuje sve u svom obliku.
Ili znaj ti da Zemlja živi u telu
kao što ti živiš u obliku koji si sam oblikovao.
Cvet Života jeste poput tvojega tela gde boravi Duh
i teče kroz Zemlju
kao što tvoj Duh teče kroz tvoj oblik;
davajući život Zemlji i njenoj deci,
obnavljajući Duh iz oblika u oblik.
Ovo je Duh što oblik je tvoga tela,
oblikujući i kalupeći ga u njegov oblik.

Znaj ti, O čoveče, da tvoj oblik je dvojan,
uravnotežen polarnostima dok je kreiran.
Znaj da kada žurno Smrt ti se približava,
to je jedino zbog toga što ravnoteža je narušena.
To je jedino zbog toga jer jedna polarnost je izgubljena.

Znaj da tajna života u Amenti-ju
jeste tajna uspostavljanja ponovne ravnoteže među polarnostima.
Sve što postoji ima oblik i sve živi
zbog Duha života u svojim polovima.

Ne vidiš li da u Zemljinom srcu
jeste ravnoteža svih stvari što postoje
i imaju postojanje u svom izgledu ?
Izvor tvoga Duha crpi se iz Zemljinog srca,
jer u svom obliku ti si jedno sa Zemljom

Kada naučiš da održavaš svoju  ravnotežu,
tada crpićeš je od Zemlje.
Postojaćeš samo dok Zemlja postoji,
menjajući oblik, jedino kada Zemlja, takođe, menja se:
Iskušavajući ne smrt, već jednost sa ovom planetom,
držeći se u svome obliku dok sve ne prođe.

Počuj ti, O čoveče, dok predajem ti tajnu  tako da
ti, takođe, nećeš osetiti promenu.
Jedan sat svakog dana ležaćeš
sa glavaom okrenutom ka
pozitivnom polu (severu).
Jedan sat svakog dana glava
biće ti okrenuta ka negativnom polu (jugu).
Dok glava ti je okrenuta ka severu,
pomeri svesnost od grudi ka glavi.

A kada glava okrenuta ka jugi ti je,
pomeri svesnost od grudi ka stopalima.
Održi se u ravnoteži jednom u svakih sedam,
i tvoja ravnoteža povratiće svu svoju snagu.
Da, ukoliko si star, telo biće ti osveženo
a snaga poput mladića.
Ovo je tajna znana Gospodarima
kojom se suprotstavljaju prstima Smrti.
Ne zanemaruj da slediš stazu koju pokazah ti,
Jer kada prošao si preko godina
sto i zanemariš je
to značiće dolazak Smrti.

Polušaj ti, moje reči, i sledi stazu.
Drži ravnotežu i nastavi sa životom.

Počuj ti, O čoveče, i čuj mi glas.
Čuj mudrost što govori ti o Smrti.
Kada nađeš se na kraju određene etape,
možda te preplavi želja da odeš iz ovog života,
kreni na ravan gde Sunca Jutra
žive i imaju bića kao Decu Svetlosti.
Nastavi bez boli i nastavi bez tuge
ka ravni gde Svetlost je večna.

Prvo lezi sa glavom okrenutom ka istoku.
Prekrsti ruke na Izvoru tvog života (solarni pleksus).

Prebaci svesnost u sedište života.
Zavrti ga i razdvoj na sever i na jug.

Jedan deo pošalji ka severu.
Drugi ka jugu.
Opusti im veze sa tvojim bićem.
Naviše iz njihovih oblika zasijaće srebrna varnica,
ka gore i naviše prema Suncu jutra,
mešajući se sa Svetlošću, kao jedno sa svojim izvorom.

Tamo će goreti dok želja ne pojavi se.
Tada vratiće se na mesto u obliku.

Znaj ti, O čoveče, da tako prelaze veličanstvene Duše,
menjajući se po volji iz života u život.
Tako večno prelazi Avatar,
kontrolišući svoju Smrt kao što kontroliše svoj život.

Počuj ti, O čoveče, pij moju mudrost.
Nauči tajnu što Gospodari Vremenom.
Nauči kako oni što zoveš ih Gospodarima
mogu da se sete života prošlih.

Veličanstvena je tajna pak lako ju je savladati,
dajući ti gospodarstvo nad vremenom.
Kada smrti ti se žurnim korakom približi,
ne boj se, već znaj da ti si gospodar Smrti.

Opusti svoje telo, ne opiri se naprezanjem.
Smesti u svoje srce plamen svoje Duše.
Tada brzo prebaci je u sedište trougla.

Zadrži se tu na trenutak, i onda kreni ka cilju.
Ovo, tvoj cilj, jeste mesto između obrva,
mesto gde sećanje života mora da se drži.
Drži svoj plamen ovde u sedištu uma
dok prsti Smrti ne dohvate ti Dušu.
Tada dok prolaziš kroz stanje prelaska,
zasigurno će i sećanja života preći, takođe.

Tada će prošlost biti kao jedno sa sadašnošću.
Tada će sećanja svega biti sačuvana.
Slobodan bićeš nazadovanja.
Događaji prošlosti živeće u sadašnjosti.

 

 

Dodatna Ploča 14 - Atlantida

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen