Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 12 - Zakon Uzroka i Posledice i Ključ Proročanstva

 

Počuj, O čoveče, reči moje mudrosti,
počuj glas Tot-a, Atlantidskog.
Savladao sam Zakon vremena-prostora.
Znanje sam prikupio o budućnosti vremena.
Znam Ja da čovek u svom kretanju kroz
prostor-vreme biće večno Jedno sa Svim.

Znaj ti, O čoveče,
da čitava budućnost otvorena je knjiga
onome ko je ume čitati.
Svaka posledica doneće svoj uzrok
kao što sve posledice nastadoše od prvog uzroka.
Znaj ti da budućnost nije fiksirana il’
stabilna već se menja kako uzrok dovodi posledicu.
Pogledaj u uzrok kao u biće
i sigurno ćes uvideti da sve je posledica.

Stoga, O čoveče, budi uveren da posledice što izazoveš
jesu večni uzroci savršenijih posledica.                 
Znaj ti da budućnost nikada ne stoji već
prati čovekovu slobodnu volju dok se kreće
kroz putanju vremena-prostora ka
cilju gde novo vreme počinje.

Čovek može čitati budućnost samo
kroz uzroke što dovode posledice.
Tragaj unutar uzroka
i zasigurno naći ćeš posledice.

Počuj, O čoveče, dok govorim o budućnosti,
govorim o posledici što prati uzrok.
Znaj ti da čovek u svom putovanju ka svetlu
uvek traži izlaz iz tame što okružuje ga,
kao što senke okružuju zvezde na nebu
i kao zvezde na nebeskom prostoru, on, takođe
će da sja kroz senke noći.

Večno njegova sudbina vodiće ga napred
dok ne bude Jedno sa Svetlošću.
Da, na sred puta leže senke,
ali večno pred njom sja Velika Svetlost.
Mada mračan put predstoji, nadvladati
on će senke što teku oko njega kao noć.

Daleko u budućnosti, vidim čoveka kao od Svetlosti-rođenog,
oslobođenog od tame što okiva Dušu,
kako živi u Svetlosti bez okova tame
da brani Svetlost što je Svetlost njegove Duše.

Znaj ti, O čoveče, pre nego dostigneš ovo
mnogo mračnih senki pašće na tvoju Svetlost
stremeći da ugase sa senkama noći
Svetlost Duše što stremi da se oslobodi.

Velika je bitka između Svetlosti i tame,
Stara a opet tako mlada. Ipak, znaj da vremenom, daleko u budućnosti,
Svetlost biće Sve i tama će pasti.

Počuj, O čoveče, reči moje mudrosti.
Pripremi se i nećeš vezati svoju Svetlost.
Čovek se dizao i čovek je padao kao što uvek novi
talasi svesnosti teku iz velikog bezdana
ispod nas ka Suncu svoga cilja.

Vi, moja deco, šte se uzdigli iz stanja
koje je bilo malo iznad zveri,
do sada od svih ljudi vi ste najbolji.
Pak pre vas bejahu drugi bolji od vas.
Pak kazem vam kao i pre vas drugi su pali,
tako ćete i vi doći kraju.

I na zemlji gde obitujete sada,
varvari će doći i naizmenično dizaće se ka Svetlu.
Zaboravljena biće drevna mudrost,
pak uvek će biti tu iako skrivena od čoveka.

Da, u zemlji što nazivaš Kemit,
rase će se uzdizati i rase će padati.
Zaboravljen bićeš od dece čoveka.
Pak trebalo je već da si se pomerio ka zvezdanom-prostoru
iznad ovoga, ostavljajući za sobom mesto gde si boravio.

Duša čoveka večno se kreće ka napred,
ne vezana ni jednom zvezdom.
Ali uvek krećući se ka velikom cilju pred njim
gde topi se u Svetlosti Svega.
Znaj ti, da večno ćeš napredovati,
prenošen Zakonom uzroka i posledice
dok na kraju oboje ne postanu Jedno.

Da, čoveče, nakon što odeš,
drugi nastaniće mesta na kojima živeo si.
Znanje i mudrost će svo biti zaboravljeno,
samo sećanje na Bogove će preživeti.
Kao što sam ja tebi Bog svojim znanjem,
tako i ti, bićeš Bog budućnosti
zbog svog znanja daleko većeg od njihovog.
Pak znaj da kroz sva doba,
čovek imaće pristup Zakonu kad poželi.

Godine što dolaze videće oživljavanje mudrosti
onima što naslediće tvoje mesto na ovoj zvezdi.
Oni će, za uzvrat, upijati mudrost
i naučiti da proteraju tamu Svetlošću.
Pak moraju snažno da teže kroz doba
da dovedu unutar sebe oslobođenje Svetla.

Tada će na čoveka pasti velika bitka
što će načiniti da se Zemlja trese i drhti u svome kretanju.
Da, tada će Mračna Braća
započeti bitku između Svetla i noći.

Kada čovek još jednom savlada okean i leti
po vazduhu na krilima poput ptice;
kada naučio je da upregne munju,
tada bitka započeće.
Ogromna biće bitka među silama,
ogromna bitka tame i Svetla.

Nacije će se dizati protiv nacija
koristeći mračne sile da razore Zemlju.
Oružja sile izbrisaće Zemljanine
dok pola rasa ne nestane.
Tada će Sinovi Jutra doći
i zapovediti deci čoveka, govoreći:
O čoveče, prekini svoju borbu protiv brata svojega.
Jedino na taj način možeš doći do Svetlosti.
Prekini svoje neverovanje, O moj brate,
i prati stazu i znaj da si u pravu.

Tada će čovek prekinuti svoju borbu,
brat protiv brata i otac protiv sina.
Tada će se drevni dom moga naroda uzdići
sa svoga mesta ispod mračnih okeanskih talasa.
Tada će Doba Svetlosti razotkriti
svakim čovekom tragajući za Svetlošću cilja.
Tada će Braća Svetlosti vladati narodom.
Proterana biće tmina noći.

Da, deca čoveka će napredovati
ka i iznad velikog cilja.
Deca Svetlosti postaće.
Plamen plamena njihove Duše večno biće.
Znanje i mudrost biće čovekovi
u velikom dobu jer približiće se večnom plamenu,
Izvoru sve mudrosti,
mestu početka,
koje je pak Jedno sa krajem svih stvari.

Da, u vremenu što tek predstoji,
sve biće Jedno i Jedno biće Sve.
Čovek, savršen plamen ovoga Kosmosa,
kretaće se napred ka mestu među zvezdama.
Da, kretaće se čak izvan ovog vremena-prostora
u drugi izvan zvezda.

Dugo slušala ste me,
O moja deco,
dugo sluša ste mudrost Tota.
Sada odlazim od vas u tamu.
Sada idem u Dvorane Amenti-ja,
tamo da budem u budućnosti kada Svetlost
dođe opet čoveku.
Pak, znajte, moj Duh  uvek biće sa vama,
vodeći vam stope na stazi Svetlosti.

Čuvaj tajne što ostavih vam,
i zasigurno moj duh čuvaće tebe kroz život.
Drži oči uvek na putu mudrosti.
Drži Svetlost kao svoj cilj uvek.
Ne okuj si Dušu u stegama tame;
slobodna neka leti ka zvezdama.

Sada odlazim od tebe da boravim u Amenti.
Budite moja deca u ovom životu kao i sledećem.
Vreme doćiće kada ti, takođe, bićes besmrtan,
živeći kroz doba kao Svetlost čoveku.

Čuvaj ulaz Dvorana Amenti.
Čuvaj tajne što sakrih među vama.
Ne dozvoli da mudrost dospe varvarima.
Tajno je čuvajte za one što teže Svetlosti.
Sada odlazim.
Primite moje blagoslove.
Krenite mojim putem i pratite Svetlost.

Stopi si Dušu u Velikom Jezgru.
Jedno, sa Velikom Svetlošću neka svesnost ti bude.
Pozovi me kada zatrebam ti.
Izreci moje ime triputa uzastopno:
Chequetet, Arelich, Volmalites.

 

 

Ploča 13 - Ključevi Života i Smrti

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen