Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 1 - Povijest Tota, Atlantiđanskog

 

Ja, Tot, Atlantiđanin, gospodar misterija,
čuvar zapisa, moćni kralj, mag,
živeći iz naraštaja u naraštaj,
uskoro prolazim u dvore Amentia,
smjestih se za vođenje
onih koji dolaze poslije,
ovih zapisa moćne mudrosti Velike Atlantide.

U velikom gradu KEOR na otoku UNDAL,
u vrijeme daleke prošlosti, počeo sam ovu inkarnaciju.
Nisu kao mali ljudi sadašnjeg doba
veliki Atlantiđani živjeli i umirali,
nego radije od eona do eona su oni obnavljali
svoj život u Dvoranama Amenti gdje rijeka života
teče vječno naprijed.

Hiljadu puta
sam silazio na tamni put koji me vodio prema svijetlu,
i toliko sam se puta uzdigao iz
tame u svjetlo moja snaga i moć se obnovila.

Sada neko vrijeme silazim,
i ljudi KEMITA (Kemit je drevni Egipat)
me više neće znati.

Ali u vrijeme još nerođeno ustat ću ponovno,
moćan i snažan, tražeći zapise
onih koju su ostali iza mene.

Tada pazite se, O ljudi KEMITA,
ako ste lažno izdali moja učenja,
jer ću vas baciti dolje sa vašeg visokog dobra
u tamu špilja od kuda ste i došli.

Ne izdaj moje tajne
ljudima sa Sjevera
ili ljudima sa Juga
da nebi moja kletva pala na vas.

Zapamtite i pazite moje riječi,
jer sigurno ću se vratiti opet
i tražiti od vas što ste čuvali.
Da, čak izvan vremena i
izvan smrti ja ću se vratiti,
nagrađujući ili kažnjavajući
kako ste ispunili svoju vjernost.

Veliki bejahu moji ljudi u drevno doba,
veliki iznad shvaćanja
malih ljudi sada oko mene;
znajući mudrost starih,
tražeći daleko unutar srca vječnosti
znanje koje pripada Zemljinoj mladeži.

Mudri bili smo mi sa mudrošću
Djece Svjetla koja obitavahu među nama.
Snažni bili smo mi sa moćima izvučenih
iz vječne vatre.

I od svih ovih, najveći među
djecom čovjeka je bio moj otac, THOTME,
čuvar velikog hrama,
veza između Djece Svjetla
koja obitavaše unutar hrama i
rasa čovjeka koji nastaniše deset otoka.

Glasnik, nakon Tri,
od Žitelja UNALA,
govoreći Kraljevima
sa glasom koji mora biti poslušan.

Odrastao sam tamo iz djetinjstva u zrelost,
učen od mog oca starije misterije,
dok sam vremenom rastao unutar vatre mudrosti,
dok nije eksplodirala u prožimajući plamen.

Nisam želeo ništa sem da postignem mudrost.
Dok na veliki dan nije došla zapovijed od
Žitelja Hrama da Ja budem doveden pred njega.
Nekoliko ih je bilo od djece čovjeka
koji su pogledali to moćno lice i živjeli,
jer nisu kao djeca čovjeka
Djeca Svijetla kada nisu inkarnirani
u fizičko tijelo.

Izabran bejah Ja od djece čovjeka,
naučen od Žitelja tako da
njegove svrhe budu ispunjene,
svrhe još nerođene u maternici vremena.

Mnogo vekova boravio sam u Hramu,
učeći još i još više mudrosti,
dok i Ja, također, ne priđoh svjetlu koje izranja
iz velike vatre.

Naučio me on, put do Amenti,
podzemlju gdje veliki kralj sjedi
na njegovom tronu moći.

Duboko se poklonih iz poštovanja pred Gospodarima Života
i Gospodarima Smrti,
primajući kao moj poklon Ključ Života.

Slobodan sam bio od Dvorana Amenti,
nevezan smrću kruga života.
Daleko do zvijezda sam putovao dok
prostor i vrijeme ne postaše ništa.

Tada kada sam bio opijen peharom mudrosti,
pogledao sam u srce čovjeka i tamo našao sam
veće misterije i bilo mi drago.
Jer samo u Potrazi za Istinom bi moja Duša mogla
biti mirna i plamen u njoj ugašen.

Kroz mnoge vekove Ja živjeh,
gledajući one oko mene kako kušaju pehar
smrti i vraćaju se ponovno u svjetlo života.

Postepeno iz Kraljevstva Atlantide prolaziše valovi
svijesti koji su bili jedno samnom,
samo da bi bili zamijenjeni izrodom niže zvijezde.

U poslušnosti zakona,
riječ Gospodara je rasla u cvijet.
Dolje u tamu pretvorene
su misli Atlantiđana,
Dok na kraju u ovom gnjevu nije ustao iz svog AGWANTI-a,
Žitelj,  (ova reč nema Engleski ekvivalent;
znači stanje nepristrasnosti)
govoreći Riječ, pozivajući moć.

Duboko u Zemljinom srcu, sinovi Amenti-a su čuli,
i slušali, usmjeravajući promjenu cvijeta vatre
koja gori vječno, mijenjajući i oblikujući, koristeći LOGOS,
dok velika vatra nije promijenila svoj smjer.

Preko svijeta tada razbiše velike vode,
potapajući i spuštajući,
mijenjajući Zemljinu ravnotežu
dok samo Hram Svjetla nije ostao
stajati na velikoj planini UNDAL
još uvijek izvirući iznad vode;
bili su tamo oni koji su živeli,
spašeni od naleta fontana.

Pozivajući mene Gospodar tada reče:
Skupi zajedno moj narod.
Povedi ih veštinama koje si naučio daleko preko voda,
dok ne stigneš u zemlju dlakavih varvara,
koji obitavaju u špiljama pustinje.
Slijedi tamo plan koji poznaješ.

Skupio narod svoj jesam i
ušao u veliki brod Gospodara.
Ka gore smo se izdigli u jutro.
Tama ispod nas nadvila je Hram.
Odjednom preko njega podigle se vode.
Ičšezao sa lica Zemlje,
do određenog vremena,
beše veliki Hram.

Brzo smo letjeli prema suncu jutra,
dok ispod nas nije se prostrla zemlja djece KEMITA.
Bijesni, došli su sa batinama i kopljima,
podizajući ih u ljutnji tražeći da ubiju i potpuno unište Sinove Atlantide.

Tada podigoh Ja svoj štap i usmjerih zrak vibracija,
pogađajući ih na njihovim stazama poput odrona
kamenja planine.

Tada pričah s njima staloženo i mirno,
govoreći im o moći Atlantide,
govoreći da bejasmo djeca Sunca i njegovi glasnici.
Zastraših ih tada pokazivajući im magiju-znanost,
dok do mojih stopala nisu puzali, kada sam ih pustio.

Dugo smo bili nastanjeni u zemlji KEMIT-a,
dugo i još duže.
Dok smo slušali zapovijedi Gospodara,
koji spava a ipak živi vječno,
Poslao sam od sebe Sinove Atlantide,
poslao ih u mnoge smjerove,
da iz utrobe vremenske mudrosti,
ustanu ponovno u njenoj dijeci.

Dugo vremena sam nastanjen bio u zemlji KEMITA,
radeći velike stvari mudrošću unutar sebe.
Rasli su gore u svijetlu znanja
djeca KEMITA,
smočeni kišom moje mudrosti.

Probio sam tada ja put do Amenti kako
bih mogao da povratim svoje moći,
živeći od doba do doba Sunce Atlantide,
čuvajući mudrost, štiteći zapise.

Nekoliko Velikana djece KEMITA,
pokoriše ljude oko njih,
rastući polako gore u sili Duše.

Sada za već neko vreme idem od njih u
mračne dvorane Amentija,
duboko u dvorane Zemlje,
prijed Gospodare moći,
licem u lice još jednom sa Žiteljom.

Podigao sam se visoko preko ulaza, vrata, kapija
koje vode dolje u Amenti.

Malo njih bi tamo imalo hrabrosti da pokušaju,
malo njih prolazi portal u mračni Amenti.
Podigao sam iznad prolaza, Ja, moćnu piramidu,
koristeći moći koje prevladavaju Zemljinu silu (gravitaciju).
Duboko i dublje postavio Ja sam kuću sile ili odaju;
iz nje izrezah kružni prolaz,
koji doseže skoro do velikog vrha.

Tamo na vrhu, postavih kristal,
šaljući zrak u «Vremenski-Prostor»,
upijajući silu iz etera,
koncentrirajući se na kapiju u Amenti.

Ostale odaje izgradih i ostavih neiskorištene kako se čini,
ali skrivene su u njima ključevi Amentia.
Onaj tko je hrabar da prođe u mračna kraljevstva,
neka se prvo pročisti dugim postom.

Ležeći u sarkofagu od kamena u mojoj odaji,
Tada otkrit ću mu Ja velike misterije.
Uskoro će slijediti tamo gdje ću ga sresti,
čak i u tami Zemlje ću ga sresti, Ja,
Tot, Gospodar Mudrosti, sresti ga i čuvati ga
i boraviti u njemu uvijek.

Sagradio sam Ja Veliku Piramidu,
model po uzoru piramide Zemljine sile,
goreći vječno da i ona, također,
može ostati kroz doba.

Unutra, sagradio sam svoje znanje «Magije-Znanosti»,
tako da Ja mogu biti ovdje kada se opet vratim iz Amentia,
Da, dok spavam u Dvoranama Amentija,
moja duša leteći slobodno će se inkarnisati,
živeći među ljudima u ovoj formi ili drugoj. (Hermes, treće-rođeni.)

Poslanik na Zemlji sam ja Žiteljov,
izvršavajući njegove naredbe da se mnogi mogu podignuti.
Sada se vraćam Ja u dvorane Amentia,
ostavljajući iza sebe neke svoje mudrosti.
Držite i čuvajte zapovijedi Žitelja:
podignite uvijek gore svoje oči prema svijetlu.

Doista u vremenu, vi ste jedno sa Gospodarom.
doista sa pravom vi ste jedno sa Gospodarom.
doista sa pravom vi se jedno sa SVIM.

Sada, ja odlazim od vas.
Znajte moje zapovijedi,
čuvajte ih i budite one,
i ja ću biti s vama,
pomažući i vodeći vas u svijetlo.

Sada se predamnom otvara portal.
Silazim dolje u tamu noći.

 

 

Ploča 2 - Dvorane Amenti

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen