Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

O Totu

tot_lunare

Tot je smatran za jednog od najznačajnijih bogova Egipatskog panteona. Tot je bog Meseca i mudrosti, glasnik i posrednik između bogova, izmiritelj, pisar bogova koji je držao veliku bibloteku spisa zajedno sa jednom od svojih mnogih žena Seshat (boginjom pisanja). Egipćani su ga povezivali sa govorom, književnošću, umetnošću, učenjem, verovali su da je izumeo egipatsko pismo te ga smatraju i zaštitnikom pisara. Bog vremena, računananja vremena, egipatskog kalendara, pronalazač brojeva i slova, zaštitnik iscelenja.
Egipćani su Tota smatrali kao autorom svih dela nauke, religije, filozofije, i magije. Grci su ga kasnije proglašavali pronalazačem astronomije, astrologije, nauke brojeva, matematike, geometrije, prostornog planiranja, medicine, botanike, teologije, civilizovane vlade, alfabeta, čitanja, pisanja, govora. Dalje tvrdili su da je on autor svakog rada ili znanja bilo ljudskog ili božanskog.
Originalno Tot je bio bog stvaranja, ali kasnije je smatran onim koji je civilizovao čoveka, učeći ga građanskim i religioznim veštinama, čitanju, medicini, muzici, magiji. On je preuzeo mnoge uloge Seshat, dok ona nije postala dualna, ženska verzija Tota.

thot_scr200


Magijske moći Tota su bile tako velike da su Egipćani imali priče o ’Knjizi Tota’, koja bi omogućila osobi koja pročita ovu tajnu knjigu da postane najmoćniji mag sveta. Knjiga koju je „sam bog mudrosti napisao svojom rukom“, bila je ipak smrtonosna knjiga koja nije donosila ništa do patnje i tragedije onima koji je pročitaju, iako su saznavali o „tajnama samih bogova“ i o „svemu što je skriveno među zvezdama“.

Tot je zoomorfno bio prikazivan kao ibis ili grivasti pavijan/babun. Ipak najčešće je bio prikazivan sa telom čoveka i glavom Ibisa, ređe sa glavom babuna. Kada je bio prikazivan u ljudskoj formi sa glavom ibisa, da bi ukazali na njegov značaj računanja vremena i doba prikazivali su ga sa lunarnim diskom u polumesecu na vrhu njegove glave, takođe su povezivali ibis sa mesecom zbog kljuna koji podseća na polumesec. S druge strane babun je smatran noćnom životinjom od strane Egipćana, jer bi svakog jutra svojom drekom pozdravljao sunce, kao što bi Tot, bog meseca, pozdravio Ra, boga sunca, dok se uzdiže ne nebu.
Zbog svojih mnogih atributa bio je prikazivan sa različitim simbolima. Kao bog Egipta, on je nosio ank (simbol života) u jednoj ruci a u drugoj žezlo (simbol moći). U Egipatskoj Knjizi Mrtvih bio je prikazan kako drži tablu za pisanje i pero od trske da bi zapisao dela bogova. Kao glas boga sunca – Ra, nosio je ’simbol oka Ra’, simbol sveprisutne moći Ra. Prikazivan je i sa krunom Atef, krunom Gornjeg i Donjeg Egipta. Kao čovek sa glavom babuna, ili samo kao babun bio je i A’an, bog ravnoteže u Podzemlju.
Sve forme su simbolične i metafora su Totovih Atributa. Egipćani nisu zaista verovali da bogovi izgledaju kao ljudi sa životinjskim glavama.

Thoth_ab_
tot_ibis_c_

Prema Theodoru Hopfneru, Egipćani su pisali Totovo ime ḏḥwty. To znači "onaj koji nalikuje ibisu". Djehuty je nekad alternativno izgovarano kao Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu, ili Tetu. Ime Tot je Grčka verzija slova ḏḥwty.
Nebrojeći različite izgovore, Tot je imao mnoga imena i titule, kao i drugi bogovi i boginje. Njegova alternativna imena su A, Šeps, Asten, Khenti, Mehi, Hab, A’an. Takođe bio je poznat i po svojim specifičnim aspektima, npr. kao bog meseca Iah-Djehuty, ili jt-ntr “bog otac”. Kasnije su Grci povezali Tota sa njihovim bogom Hermesom koji je imao slične atribute i funkcije. Jedna od Totovih titula “Tri puta veliki, veliki” bila je prevođena kao Grčka τρισμεγιστος (Trismegistos) čineći Hermesa Trismegistosa.
Totovo ime obično se pisalo hieroglifskim znakom koji označava ibis tot_name_ibis, a nekada znakom babuna tot_name_babun. Ta dva načina pisanja Totovog imena, samo su označavala životinju sa kojom je asociran, a izgovarali su se isto DHwtj (Djehuti).
Druga imena: Teut, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu,Tethu, Thot, Thout, Tehuty, Djehuty, Djhuty…

Tot je bio obožavan u celom Egiptu ipak najveći centar obožavanja bio je moderni el-Ashmunein, egipatski Khmunu, grčki Hermopolis u Gornjem Egiptu, gde je on bio bog tvorac, u formi Ibisa, koji je položio Jaje Sveta. Khmunu ili “grad osmorice”, odnosio se na četri para drevnih božanstava koji su bili zasenjeni u značenju dolaskom Tota, “gospodara grada osmorice”. U njegovu čast bili su mnogi ibisi mumificirani. Uspon njegovog kulta takođe je doveo do pokušaja da se podesi mitologija kako bi Totu bila pridodata veća uloga.
Tot je takođe imao hramove u Nubiji, u Dakhla oazi u Zapadnoj Pustinji, i bio je vrlo značajno božanstvo u Sinaju, gde je kontrolisao i beležio kopanje tirkiza.

Hermopolis_200

On je bio “Onaj koji je Napravio Proračune Vezane za Neba, Zvezde i Zemlju”, “Računalac Vremena i Doba”, onaj koji je “Izmerio Neba i Isplanirao Zemlju”. On je bio “Onaj koji Uravnotežuje”, “Bog Ravnoteže”, i “Gospodar Balansa”. “Gospodar Božanskog Tela”, “Pisar u Društvu Bogova”, “Glas Ra”, “Autor Svakog Rada i Svake Grane Znanja, kako Ljudske tako i Božanske”, on koji je razumeo “sve što je skiveno pod nebeskim lukom”. Tot nije bio samo pisar i prijatelj bogova, već centar za red – ma'at – kako u Egiptu tako i u Duatu. On je bio “Onaj koji Proračunava Neba, Brojač Zvezda i Merač Zemlje”.

tot_b

 

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen